Chọn Ngày

Chọn Ngày

 1.2

Miêu tả

Ứng dụng chọn ngày tốt hợp với tuổi của mình. Với các chức năng xem năm tốt xấu, xem tháng tốt xấu và tìm ngày tốt trong tháng, tuần. Có thể ứng dụng trong việc tìm ngày tốt khai trương, khánh thành, chọn ngày mở hàng đầu năm...