Xem Ngày

Xem Ngày

 1.6

Miêu tả

Ứng dụng xem ngày tốt xấu, nên hay không nên làm việc gì.
Kết hợp xem ngày dựa trên đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau
- Nhị thập bát tú.
- Ngọc hạp thông thư.
đánh giá ngày tốt dựa trên các sao trong ngày, thu thập thông tin từ nhiều nguồn.

Xem offline hoàn toàn, không cần mạng internet (trừ lần đầu tải về chạy).